Ugovor o putovanju

POTVRDA / UGOVOR O PUTOVANJU

Podgorica, _______ godine                                                                                 Broj ugovora 
 

Prijavljuje se  _____________ za putovanje u/na _________________

U periodu _________________ čija ukupna cijena aranžmana iznosi ______po osobi.
Putnik je rođen/a ________ godine,  telefon ___________.
Br. pasoša/lične karte  __________ Kategorija hotela ___. Napomena /

Gore navedeni putnik prijavljuje i ostale putnike:

Ime i pr. ______________ dat.rođ. __________ godine, br.pas. _________.

Ime i pr. _______________ dat.rođ. __________ godine, br.pas. _________.

 

 

 

Uz ovu potvrdu / ugovor o putovanju, obaveza subagenta organizatora putovanja je da uruči putniku Program putovanja, Opšte uslove putovanja turističke agencije organizatora putovanja, kao i sve informacije vezane za međunarodno zdravstveno osiguranje koje agencija nudi putniku.

Pravo je i dužnost putnika da se, prije zaključenja Ugovora o putovanju, detaljno upozna sa Programom putovanja, kao i sa sadržinom Opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja Ugovora o putovanju, putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši prijavu i uplatu) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u Ugovoru, shodno odredbama Zakona o Turizmu Republike Crne Gore (od 12.10.2010.g.). Potpisnik Ugovora je u obavezi da upozna i ostale prijavljene putnike sa Programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije organizatora putovnja i načinom zdravstvenog osiguranja.

Strani državljani preuzimaju obavezu da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju žele da putuju i da sami obezbijede neophodnu vizu ako je ista neophodna za navedeno putovanje.

Potvrda od strane putnika istovremeno predstavlja Ugovor o putovanju. Ovim Ugovorom o putovanju uređuju se prava i obaveze između putnika i turističke agencije Voyage Travel Agency – subagenta organizatora putovanja, i to: pravo turističke agencije i putnika na naknadu troškova ako je putnik odustao od ugovora; prava putnika za slučaj otkazivanja putovanja od strane agencije; uslovi za izmjenu ugovorene cijene putovanja; postupak, rokovi i obaveze turističke agencije u vezi sa reklamacijom putnika zbog otkaza putovanja, neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga iz programa putovanja, kao i druga prava i obaveze definisane Opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja, a u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Crne Gore.

Turistička agencija Voyage Travel Agency – subagent organizatora putovanja, dužna je da se pridržava svih odredaba ugovora o putovanju, Opštih uslova putovanja organizatora putovanja, kao i Programa putovanja.

Rok za podnošenje reklamacije od strane putnika je najkasnije 8 dana od dana završetka putovanja.

Ugovor je sačinjen u dva primjerka, po jedan primjerak za svaku ugovornu stranu.


Prijavljeni putnik                                                         Odgovorno lice agencije Voyage Travel Agency

___________________                                               ___________________________

                                                                                                 M.P.

Voyage Travel Agency

  •   Moskovska 133A, zgrada Maxim, 81000 Podgorica

  •    +382 67 626 577

  •    +382 20 611 777

  •    info@voyagetravel.me

    

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error

© Voyage Travel Agency